Mirelle Eriksson som gjort serien Blot som tryckts i programmet till mässan bekräftar att hennes utbildning till serietecknare varit viktig. Bekräftar min teori att serieskolorna i mycket ligger bakom förnyelsen av svenska serier senaste femton åren.

”Dell-loggan” i bakgrunden var default när det inte fanns input till projektorn.

 

I övrigt presenterade förlag sig. Men det blir lätt någon som pratar med några böcker i handen -oläsbara för publiken. De borde presentera författare eller göra nån cool powerpoint – men det kanske också skulle bli torrt? Eller för reklamigt?