På plats 🙂 

Ser särskilt fram emot Becky Cloonan och Tula Lotay. Hela programmet här: http://uppsalacomix.se

 
Lina Neidestam sjuk tyvärr..