Varför är serier världens bästa konst- och kommunikationsform?

politik2
Lite är det på skoj jag skriver så. Musik och film berör snabbare, rörlig bild fångar ögat och text är oslagbart för att förlora sig helt till inre resor och snabbt lasta in fakta i ett medium.  Men serier är ofta förbisett jämfört med andra medieformer, särskilt bland de som jobbar med kommunikation. Det har setts som udda eller för barn, men har många höga kvalitéer som ofta förbises. Det vill jag ändra på.

Tar med mer och ger läsaren större makt
  • Låg tröskel för att få fram budskap. Genom att kombinera bild och text utnyttjar man både bildens och textens fördelar. Bilden: Det omedelbara, tillgängliga, slagkraftiga och det omedvetna. Texten: Ger tydliga fakta och påståenden, liksom dialog. Spetsar till bilden. Serier är ett medium med kortare avstånd till verkligheten där vi både talar, hör och ser. Men gör det snabbare än något annat,åtminstone i form av enrutingar
  • Läsaren har mer makt än vid film och ljudmedier – du kan själv bestämma tempo och ordning du vill läsa. Bra när man vill lära sig något och vill dubbelkolla fakta.
  • Tyst medium som skildrar ljud visuellt. Det är en nackdel om man vill höra ljud, men det är också fördelaktigt att slippa beroendet av ljudteknik, liksom av en passande ljudmiljö och hörförmåga när man ska uppleva mediet.
  • Film och foto har självklart fördelar som att exakt kunna avbilda och direkt likna verkligheten, men till skillnad från film kan man med serie inte känslomässigt manipulera lika mycket. Det kan ses som nackdel också förstås.. När man använder film kan man man smart styra känslor med musik och hur man berättar med bildsekvenser och det är mer otydligt vem som är avsändare. I serier är de påståenden som förs fram mera svart-på-vitt i text och skaparen-berättarens subjektiva position tydlig. Det gör serier utmärkta för  journalistiska syften och för att föra fram fakta.

sacco3

Gör svåra eller påhittade ämnen tillgängliga

cartoonish

Kreativt och demokratiskt
  • Stora kreativa möjligheter. Kan varieras extremt mycket i hur den ritas. Från vattenfärg till dataritat.
  • Stora möjligheter att bli serieskapare utan att du behöver ha stora resurser eller nätverk.Om du vill och vågar rita, har penna och papper – eller en ipad – är det bara att börja skapa 🙂