Nu: 
  

  
I mässprogrammet en bild från förra året.. Där jag är med, tror jag.