Mitt ajö. Ni tog för mycket plats och är nu sålda hela bunten.

Epix. Under min tonårstid på 80-talet introducerade  Horst Schröder en helt ny typ av serier, vuxenserier.

Några få serier var definitivt obehagliga i synen på kvinnor, som Stan Kajman, men de flesta var överlag väldigt spännande och genomarbetade på ett sätt som jag inte sett förut. Och inte nedvärderande. De berättade vuxna berättelser med mindre stereotypa karaktärer än de  humor och äventyrsserier jag läst innan.

Här upptäckte jag Love&Rockets, Canardo,  Dori Seda, Corben, Giardino, König, Altuna, Boucq, Prado, Sampayo.. etc etc etc.. Många finns inte någon annanstans på svenska i dessa Epix. Serier från kontinenten, liksom USAs alternativa serier.

Hade kompletta årgångar, nästan..
1984: 1-8
1985: 1-12
1986:1-12
1987: 1-12
1988: 1-12
1989: 1-12 (5 saknas)
1990:1-12
1991: 1-10
1992:1/2-13/14

Kommer ni ihåg våldsporråtalet mot Pox 1989? På den tiden låg serier bredvid kassan i konsum. Ja porrtidningar låg också där, i en papplåda, men serier förväntades vara för barn så det blev udda kanske? Pox friades.