img_3780.jpeg

Logicomix – an epic search for truth

Apostolos Doxiadis text
Alecos Papadatos bild
Annie Di Donna färg

Utgiven på Bloomsbury 2009

Länk till boken på Bokus.com. Själv köpte jag den på the English Bookshop i Uppsala.

Grafisk roman om matematikhistoria.

Logicomix är helt klart i  kategorin grafisk roman, episkt uppbyggd, tjock, mångfacetterad och utgiven på vanligt bokförlag.

Bertrand_Russell_transparent_bg

Bertrand Russell 1872. Foto: wikimedia, public domain.

Den här boken kom ut för nästan tio år sen – gjord i Grekland innan krisen och handlar om filosofen och matematikern Bertrand Russell som kopplade in logiken i matematiken med sin Principia Mathematchica år 1910. Han var även pacifist och poly, så både hans liv och gärning är av intresse.

Logicomix skapare diskuterar

Logikens kraft

I boken skildras hur Logicomix görs i Grekland, om Russells liv, och om de teorier och filosofiska idéer han arbetade med. Framför allt beskrivs det som kallas ” Russells paradox of set theory”.

img_3779.jpeg

Russells paradox:  Påstående: ”Alla som inte rakar sig själv rakar sig hos barberaren” Men vem rakar då barberaren? Både om han rakar sig själv eller av någon annan så blir påståendet om att : ”Alla som inte rakar sig själv rakar sig hos barberaren” inte sant.

Jag tycker mycket om den här boken, särskilt i början. Man lyckas växla mellan vetenskap och det personliga.I slutet tycks den tappa styrfart. Kanske för att jag så mycket hoppades på ett enkelt slut, att han skulle hitta det han sökte. Men detta är ändå en verklig persons liv.

beaverduck-playing-keytar-platypus-music-infographic

Russells paradox behandlar ”set-theory”. Det vill säga hur man kategoriserar objekt

I <3 Logik

Som naturvetare kan jag lite väl ofta mötas av föreställningen att intresse för logik innebär att inte känna eller vice versa. Logik är ett viktigt verktyg för mig, både när jag var biomedicinsk doktorand liksom nu som kommunikatör och journalist. Det handlar om att dra slutsatser som håller. Och hitta smarta problemlösningar som är så universella  att även en datormaskin kan automatisera processen.

img_3781.jpeg

Det här exemplet är ett av de första jag fick lära mig i c++ kursen!

Frihet genom logik

Boken om Russell lyckas visa en människa som använder logiken för att tränga genom sin tids fördomar och trycket att okritiskt acceptera normen. Han är föregångare i analytisk filosofi där man noga ser på ordens betydelse. Boken visar också logikens begränsningar, det går inte att tänka sig fram till en absolut säker verklighet – eller lycka – hur Russell än försöker.

img_3783.jpeg

Russell, av gammal engelsk adelssläkt, växer upp hos en sträng farmor. Men något stämmer inte, vem är det som skriker på nätterna? Ingen vill berätta sanningen, och ingen vill erkänna att skriken finns.

img_3784.jpeg

Räddningen är privatlärarna som kommer till godset för att undervisa. Matematiklärens logik och den ljuvliga läraren i tyska.

img_3782.jpeg

”Logik är regler” . Men ett ifrågasättande sinne som Russells försöker hitta reglerna som gäller oavsett situation och inte styrs av kulturnormer.

Mer om logikkunskap i serierform i  Curly Bracket.