Från när svenska staten ville få svenskarna att äta mer socker på 30-talet (det lyckades). Foto taget på Nordiska muséets utställning "Socker".